Lejerbo afd. 158-0 Skallerupparken

28 blokke i 2 etager med 129 boliger

Bebyggelsen er opført i 1972-74 og består af 216 boliger fordelt på 28 blokke i 2 etager. Boligantallet reduceres ved helhedsplanen fra 216 boliger til 129 gennem nedrivninger og boligsammenlægninger.

Arbejdet omfatter gennemgribende renovering med nye facader, tage, døre/vinduer og indvendig renovering med nyt køkken og bad inkl. installationer.

IsoKlima udfører teknisk isolering og brand lukninger af vvs og ventilations installationerne.

IsoKlima ser frem til et godt samarbejde med Vvs firmaet Thomsen og Fals A/S Ålborg.

DE TEKNISKE LØSNINGER:

En stærk leverandør !

+ 15 års
earfaring

Opdateret på lovgivning

Fradrag ved energioptimering

Nyeste
materialer