Oplevelsescentret Naturkraft

Ringkøbing-Skjern Kommune bygger med støtte fra fonder.

NaturKraft skal placeres på cirka 50 hektar i den nordlige del af Ringkøbing mellem jernbanen, Vestre Ringvej og Vonå. Parken skal bestå af en stor ringvold på cirka 30.000 kvadratmeter med en integreret hovedbygning på cirka 3.500 kvadratmeter, der vil rumme de mange oplevelsesinstallationer og vidensplatforme.

Naturkraft åbner d. 4 juni 2020

IsoKlima udfører teknisk isolering og brand lukninger af vvs installationerne.

IsoKlima ser frem til et godt samarbejde med Hansen & Larsen A/S

En stærk leverandør !

+ 15 års
earfaring

Opdateret på lovgivning

Fradrag ved energioptimering

Nyeste
materialer