GCIA test answers CSM-001 material pdf GCIA test answers 9A0-385 exam engines

Steno – Isoklima

Region Hovedstaden bygger Steno Laboratorium.

Byggeriet af et nyt diabeteshospital skal understøtte visionen for Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) som Nordeuropas største og mest moderne diabeteshospital, der tilbyder patientbehandling i verdensklasse.

Steno Diabetes Center Copenhagen skal fungere som et behandlings-, sundhedsfremme-, forsknings-, uddannelses- og videnscenter for personer med diabetes og deres pårørende samt for kommuner og almen praksis. Ligeledes skal det være omdrejningspunkt for et nationalt og internationalt forskningssamarbejde.

Behandlingen af personer med diabetes vil være ambulant, og kapaciteten vil i 2021 omfatte ca. 14.000 personer med diabetes årligt, svarende til 60.000 besøg. Overnatning vil kun forekomme i forbindelse med forskningsforsøg. Behandlingen vil  omfatte både børn og voksne med type 1-diabetes, samt voksne med type 2-diabetes. Foruden behandlingsfaciliteter vil centeret også rumme undervisningsfaciliteter, begge placeret i bygningens stueetage, og på 1. etage vil der være personalekontorer og faciliteter til kliniske forskningsprojekter. SDCC forventes ved indflytningen i foråret 2021 at have ca. 400 ansatte.

IsoKlima udfører teknisk isolering af VVS & VE installationerne samt brand lukningen.

IsoKlima ser frem til et godt samarbejde med Wicotek Kirkebjerg A/S

DE TEKNISKE LØSNINGER:

  • Teknisk Isolering
  • Brand lukninger